Astma

Kinderen met astma

Astma kan een beperking voor uw kind zijn. Uw kind kan directe klachten ervaren zoals benauwdheid, kortademigheid of vermoeidheid tijdens de gymlessen of buitenspelen. Astma is niet te genezen maar bij veel kinderen zijn de klachten wel onder controle te krijgen met goede behandeling. Het is belangrijk om trouw de juiste medicatie in te nemen en prikkelende stoffen zoals sigarettenrook te vermijden. Daarnaast kan goede informatie en persoonlijke begeleiding door een kinderoefentherapeut uw kind helpen om zich vrijer te bewegen en leren om weer plezier te beleven in de dagelijkse speel activiteiten. Het is belangrijk om goede voorwaarden te creëren om zo te zorgen voor een goede lichamelijke conditie zodat een kind zorgeloos kan beginnen aan sport en spelactiviteiten.

Wat is astma

Ongeveer 5 tot 15 procent van de kinderen in Nederland heeft in meer of mindere mate last van astma. Bij astma zijn de luchtwegen chronisch ontstoken en daardoor vernauwd. De gevolgen zijn onder meer kortademigheid, een piepende ademhaling en hoesten. Kinderen met astma hebben erg prikkelbare luchtwegen. Ook zijn ze vaak allergisch voor stof, stuifmeel of dieren. De aanleg voor astma en allergieën kan erfelijk zijn. Meestal verminderen de klachten naarmate een kind ouder wordt. Maar in een aantal gevallen, bij een ernstige vorm van astma of een ernstig gestoorde longfunctie, is het mogelijk dat astma ook op latere leeftijd blijft bestaan of terugkomt. Als ouders en/of kinderen roken, komt astma op latere leeftijd meer voor. Kinderen met astma hebben soms een verminderde conditie of zijn bang om te bewegen. Daardoor kunnen ze niet goed meekomen met sporten, vallen uit tijdens de gymles of worden zelfs buitengesloten op het schoolplein. Zo verdwijnt het plezier in bewegen, terwijl voldoende beweging juist zo belangrijk is. Veel kinderen met astma hebben bovendien inspanningsastma. Een flinke inspanning leidt dan tot extra benauwdheid, piepende ademhaling of pijn op de borst.. Kinderen met ernstige astma kunnen door de benauwdheid soms een veranderde stand van de ribben en rug krijgen. Meestal is dit alleen in de periode van de benauwdheid. Behandeling is dan onnodig. Maar als de veranderde stand, na de benauwdheidperiodes, aanhoudt kan kinderoefentherapie verstandig zijn. Het gaat dan om oefeningen die de beweeglijkheid en de spierkracht bevorderen. Slijm ophoesten en huffen Heeft uw kind last van slijm ophoesten? De kinderoefentherapeut kan uw kind leren om dit op een effectieve manier te doen. Daarnaast leert uw kind ‘huffen’: dit is krachtiger uitademen dan normaal, terwijl de keel geopend blijft. Als deze techniek niet genoeg helpt, dan wordt samen met uw kind naar een andere techniek gezocht.

Wat kun je zelf doen

Naast het op een goede manier leren gebruiken van de medicatie en eventuele begeleiding door een kinderoefentherapeut, kunt u zelf ook het nodige doen om astmaklachten bij uw kind te voorkomen. Het is belangrijk dat er geen prikkelende stoffen zijn in de omgeving van uw kind. U kunt hiervoor de inrichting van uw huis aanpassen en geen meubels en stoffering gebruiken die veel stof of pluis veroorzaken. Buitenshuis is het voorkomen van prikkelende stoffen soms lastig. Het belangrijkste is dat er niet gerookt wordt in huis of in de buurt van uw kind. Soms is het belangrijk om met school te overleggen zodat ook de leerkracht weet wat te doen als uw kind het benauwd wordt tijdens de gymles.

Wat kan een kinderoefentherapeut doen

De begeleiding van de kinderoefentherapeut is ten eerste gericht op het ‘beter inzicht krijgen in de aandoening en behandeling van astma’. De kinderoefentherapeut geeft uw kind voorlichting op een simpele en begrijpelijke manier. De aard, het verloop van astma, de behandeling, de risicofactoren en de prognose worden besproken. De behandeling bestaat uit het helpen van kinderen om hun conditie te verbeteren, het aanleren van hoesttechnieken, het verhelpen van eventueel verminderde beweeglijkheid en het verhelpen van een motorische achterstand tgv de astma. Ten tweede kan de kinderoefentherapeut helpen om ‘therapietrouw te bevorderen’. Het dagelijks innemen van medicatie legt soms een zware druk op de schouders van u en uw kind. Uw kind zal zelf moeten leren ‘aanvoelen’ wat de beste manier is om met astma om te gaan, waarbij bijvoorbeeld medicatie een onderdeel van is. De kinderoefentherapeut kan uw adviseren welk sport geschikt is en leert uw kind om de klachten te herkennen die tijdens het sporten op kunnen treden. Een gerichte warming-up, ruim voor het sporten en het toepassen van ademcontrole kunnen de klachten verminderen. Ook kan het zijn dat de benauwdheid door het sporten na ongeveer tien minuten alweer afneemt. Uw kind leert zijn of haar fysieke mogelijkheden vergroten dankzij de gerichte begeleiding door de Tot slot helpt de kinderoefentherapeut uw kind om ‘beter om te gaan met klachten’. Uw kind leert herkennen wat de betekenis is van zijn of haar klachten. Controle over de klachten geeft een kind meer vertrouwen in de eigen mogelijkheden en minder angst voor inspanning.

Prijzen

Zie prijslijst