Sensorische Informatie Verwerking

Een therapie die gericht is op het verbeteren van de zintuiglijke waarneming en verwerking.