Schroth/scoliose therapie

Wat is een scoliose?

De niet medische term voor scoliose, een bocht in de rug, maakt in één keer duidelijk wat een Scoliose is. Bij een Scoliose is de wervelkolom (ruggengraat) zijdelings verkromd en om zijn as gedraaid.

C- en S- vorm
Als de wervelkolom naar één kant krom groeit, met één bocht, spreekt men van een C-bocht of een 3C scoliose. Als de wervelkolom naar twee kanten krom groeit, met twee bochten, spreekt men van een S-bocht of 4C scoliose.

Vaak draait de wervelkolom ook nog eens om haar as (torsie-Scoliose), daardoor ontstaat vaak aan één kant op de rug en op de borst een bolling, ook wel gibbus en rib-hump genoemd.

Welke klachten heb je bij een scoliose?
Een scoliose kan pijn in de rug geven, met name wanneer je voorover buigt.
Daarnaast komen de volgende klachten voor:

Scheefstand van het bekken;
Beenlengteverschil;
Hoofdpijn;
Uitstralende pijn naar de heupen en benen;
Vermoeidheid door verminderde longfunctie.
Een Scoliose hoeft niet perse klachten te geven. Vooral kinderen hebben meestal geen pijnklachten. Dit betekend overigens níet dat een behandeling dan niet nodig is! Juist om (pijn)klachten in de toekomst te voorkomen moet je zo vroeg mogelijk met een behandeling beginnen.

Hoe ontstaat een scoliose?
Als een scoliose al bij de geboorte aanwezig is, noemt men het een congenitale scoliose. Een enkele keer ontstaat een scoliose op latere leeftijd bijvoorbeeld door veroudering. Veel vaker ontstaat de aandoening tijdens de groei, dit noemt men idiopatische scoliose. Kort voor de puberteit, rond 10 jarige leeftijd. Het ontstaan van een scoliose rond de puberteit kan worden vergeleken met een GPS systeem. Voordat je vertrekt geef je aan wat je eindbestemming is. Via coördinaten kom je bij je eindbestemming. Maar als je onderweg een obstakel tegenkomt, moet de GPS een andere, vaak afwijkende, weg vinden. De groei van het lichaam is hiermee vergelijkbaar. Vanaf de geboorte moet een lichaam via een bepaalde weg groeien naar volwassenheid. Maar wanneer één groeiproces in het lichaam meer tijd of energie nodig heeft dan een ander proces kunnen er afwijkingen in het lichaam ontstaan. En zo ontstaat een afwijking in de wervelkolom tijdens de groei.

Hoe wordt een scoliose ontdekt?
Vaak wordt scoliose ontdekt door de schoolarts of door de observaties van ouders die vinden dat de rug van hun kind afwijkt. Ook het hebben van pijn in de rug bij kinderen onder de 14 jaar is een teken dat er iets aan de hand is. Na een bezoek aan een huisarts wordt vaak verwezen naar een orthopeed of therapeut. De orthopeed zal meestal rontgenfoto’s laten maken om te bepalen of er inderdaad sprake is van scoliose.

Hoe wordt een scoliose in Nederland behandeld?
Hoe eerder een scoliose ontdekt wordt, hoe beter het resultaat van een behandeling kan zijn. Schroth-therapie maakt gebruik van specifieke oefeningen, ademhalingstechnieken en houdingscorrecties om de wervelkolom te strekken, de spieren in balans te brengen en de kromming te minderen. Het doel van Schroth-therapie is om de progressie van de scoliose te vertragen, de houding te verbeteren en pijn te verminderen en de functionele capaciteit te vergroten. Het is belangrijk op te merken dat Schroth therapie individueel wordt aangepast aan de specifieke behoeften van elke persoon met scoliose en dat het onder begeleiding van een gespecialiseerde Schroth therapeut moet worden uitgevoerd. De behandeling van de scoliose wordt gedaan door een Schrot-therapeut en soms is het gebruik van een brace of een operatie nodig. Totdat je uitgegroeid bent, blijf je sowieso onder controle bij een orthopeed of therapeut. Bewegen en sporten heeft een goede invloed op de scoliose.

De orthopeed
Een orthopeed is een gespecialiseerde arts in afwijkingen aan botten in het lichaam. Een orthopeed stelt de diagnose scoliose en stelt het aantal graden van de Cobb angle en de rotatie vast. Tevens bepaald hij samen met de scoliose cliënt de behandelmethode. Vaak zal dit een therapeutische (schroth)behandeling, een brace of een scoliose operatie zijn. Bij therapie en dan met name met een speciale brace worden zeer goede resultaten bereikt.

12121310582446

Operatie
Ernstige gevallen van scoliose, dit betekent een hoek van 45 graden of meer, is een indicatie voor scoliose operatie. Een brace is in deze gevallen niet meer voldoende om te corrigeren. Bij kinderen wordt sneller overgegaan tot scoliose operatie. De wervelkolom van een kind is nog soepel en kan snel herstellen van een scoliose operatie. De wervelkolom van een volwassene is stijver en herstelt langzamer. Bij een scoliose operatie wordt de rug (gedeeltelijk) vastgezet door een orthopedisch chirurg.